TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Hiện tại dự án Ecolife Capitol đang trong quá trình bàn giao căn hộ. Phần cảnh quan bên ngoài đã hoàn thiện hơn 80% để phục vụ cư dân. Ban bàn giao nhà và phòng CSKH đang làm việc rất gấp rút để bàn giao toàn bộ căn hộ vào ngày 30/07/2017 tới.

Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 10/06/2017:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 15/04/2017:


Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 20/02/2017:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 25/12/2016:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 12/12/2016:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 07/11/2016:


Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 10/10/2016 (Cất nóc):

Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 21/09/2016:


Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 10/08/2016:


Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 15/07/2016


Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 17/06/2016:


Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 11/05/2016:Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 16/04/2016:Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 22/03/2016:Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 21/02/2016:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 21/12/2015:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 12/12/2015:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 22/11/2015:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 19/10/2015:
Tiến độ thi công chung cư Ecolife Capitol ngày 27/09/2015:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét